Trigonometria ömlesztve

1.Add meg x értékét!

sin x = 0.9 cos x = 0.8 tg x = 57 ctg x = 20

2.Oldd meg az egyenleteket!

4·cos2 x = 2 - 3·sin x

sin2 (x - π/6) = 0.8

2·sin2 x = 3 - 5·cos x

cos2 (x - π/3) = 0.7

3.Az α szög kiszámítása nélkül add meg a hiányzó szögfüggvényeket!

a) sin α = 0.3 cos α = tg α = ctg α =
b) sin α = cos α = 0.9 tg α = ctg α =

4.Egy derékszögű Δ-ben az egyik hegyesszög 30°, a vele szemben lévő befogó 6 cm.

Mekkora a területe és a kerülete?

5.Egy derékszögű Δ-ben az egyik hegyesszög 10°, az átfogó 8 mm.

Mekkora a területe és a kerülete?

Mekkora a köréírható körének sugara?

6.Adott két egybevágó négyzet, az egyik csúcsai ABCD, a másiké CDEF (CD él közös). DC oldal felezőpontja az M pont. Adott még p = BA vektor és q = AD vektor; ezek segítségével fejezd ki AM vektort!