Trigonometria ömlesztve

1.Add meg x értékét!

sin x = 0.3 cos x = 0.3 tg x = 54 ctg x = 46

2.Oldd meg az egyenleteket!

2·cos2 x = 2 - 3·sin x

sin2 (x - π/5) = 0.1

3·sin2 x = 2 - 6·cos x

cos2 (x - π/4) = 0.5

3.Az α szög kiszámítása nélkül add meg a hiányzó szögfüggvényeket!

a) sin α = 0.2 cos α = tg α = ctg α =
b) sin α = cos α = 0.9 tg α = ctg α =

4.Egy derékszögű Δ-ben az egyik hegyesszög 10°, a vele szemben lévő befogó 13 cm.

Mekkora a területe és a kerülete?

5.Egy derékszögű Δ-ben az egyik hegyesszög 40°, az átfogó 5 mm.

Mekkora a területe és a kerülete?

Mekkora a köréírható körének sugara?

6.Adott két egybevágó négyzet, az egyik csúcsai ABCD, a másiké CDEF (CD él közös). BC oldal felezőpontja az M pont. Adott még p = BA vektor és q = AD vektor; ezek segítségével fejezd ki AM vektort!