Trigonometria ömlesztve

1.Add meg x értékét!

sin x = 0.2 cos x = 0.8 tg x = 62 ctg x = 51

2.Oldd meg az egyenleteket!

3·cos2 x = 5 - 6·sin x

sin2 (x - π/4) = 0.1

3·sin2 x = 5 - 2·cos x

cos2 (x - π/6) = 0.8

3.Az α szög kiszámítása nélkül add meg a hiányzó szögfüggvényeket!

a) sin α = 0.7 cos α = tg α = ctg α =
b) sin α = cos α = 0.8 tg α = ctg α =

4.Egy derékszögű Δ-ben az egyik hegyesszög 10°, a vele szomszédos befogó 8 cm.

Mekkora a területe és a kerülete?

5.Egy derékszögű Δ-ben az egyik hegyesszög 30°, az átfogó 4 mm.

Mekkora a területe és a kerülete?

Mekkora a köréírható körének sugara?

6.Adott két egybevágó négyzet, az egyik csúcsai ABCD, a másiké CDEF (CD él közös). BC oldal felezőpontja az M pont. Adott még p = BA vektor és q = AD vektor; ezek segítségével fejezd ki AM vektort!